Witamy!

Założona w 1991 roku Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (dawniej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - PWSBiA) jest najstarsza prywatną uczelnią wyższą w Polsce.

Misją uczelni jest kształcenie specjalistów różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i politycznego, zwłaszcza w obszarach administracji, dietetyki, kosmetologii i nowoczesnych technologii informatycznych. Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne, podyplomowe, kursy doszkalające (specjalistyczne) i inne formy kształcenia.

W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym, ale również językom obcym, praktycznemu zastosowaniu technik komputerowych (wykorzystywanie możliwości, jakie daje Internet, użytkowe aplikacje księgowo-biznesowe, etc.) oraz powiązaniu treści wszystkich wykładanych przedmiotów z praktyką społeczno-gospodarczą.

Swoją misję uczelnia realizuje także współpracując z wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi. PWSBiA uczestniczy w tzw. procesie bolońskim, dostosowując swój system kształcenia do potrzeb rynku pracy, propagując problematykę europejską w kształceniu, stosuje punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (ECTS). Mając świadomość, że wszechstronne wykształcenie jej absolwentów nie jest możliwe bez współpracy między uczelniami w kraju i za granicą, uczelnia dąży do tworzenia warunków, by studenci mogli w trakcie studiów kształcić się w innej uczelni zagranicznej.